Méderi
        Theobaldstraat 26

        6191WZ Beek

        06-40201910

 

 

Tarieven en vergoedingen

Tarieven
Het tarief voor een (eerste) intakgesprek bedraagt € 80,- (inclusief BTW en eventuele reiskosten). Een gemiddeld (eerste) intakegesprek duurt ongeveer 1½ - 2 uur

Het tarief voor een (vervolg)consult van 45 tot 60 minuten bedraagt € 65,- (inclusief BTW en eventuele reiskosten).


Voor telefonische of e-mail consulten van eerder onder behandeling zijnde patiënten wordt respectievelijk € 10,00 en € 7,50 per advies berekent.
 

  • Deze richtlijnen zijn geldig t/m 31 december 2017.

  • Alle genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.
  • De niet-patient gebonden handelingen, zoals administratie, vallen buiten de behandelingsduur.

  • Bij verzuim van de behandeling (niet 24-uur van te voren afzeggen) kan 75% van het tarief aan de patient in rekening worden gebracht.

  • Gereserveerde behandeltijd dient minimaal 24 uur van te voren af gezegd te worden (telefonisch of per e-mail).

  • Niet afgezegde behandelingen mogen door mij voor 75% aan u in rekening gebracht worden, u kunt deze rekening dan niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

 
Vergoedingen

Mijn consulten worden sinds 1 oktober 2016 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars.

Eventueel kunt u de gemaakte kosten als “bijzondere ziektekosten” aftrekken op de belastingaangifte.

Betaling
Betaling dient contant te geschieden direct na de verrichte dienst(en) of door middel van overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door mij aangewezen bank- of girorekening. U ontvangt hiervoor een factuur.

^ Naar boven